• Pojištění - 01

Společnost CAR MOTORS MB je připravena Vám nabídnout komplexní pojištění za výrazné slevy.

Nabízíme Vám tyto produkty:

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla

 • zákonné, povinně smluvní pojištění
 • pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá jinému za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
 • pojištění zahrnuje škody na zdraví nebo usmrcením, škodu na věci, majetku, případně další náklady spojené se škodní událostí např. ušlý zisk, odtah, vyproštění, ekologické škody aj.
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Havarijní pojištění

 • doplňkové pojištění vozidla pro případy havárie, odcizení vozidla nebo jeho části, živelné události nebo vandalismus
 • pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného, výše spoluúčasti je libovolně volitelná

Připojištění zavazadel

 • doplňkové pojištění se vztahuje pro případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Ztrátou se rozumí stav, kdy fyzická osoba v souvislosti s pojistnou událostí prokazatelně pozbyla schopnost pojištěnou věc nebo její část opatrovat, např. v důsledku zranění
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Připojištění sedadel

 • doplňkové pojištění osob ve vozidle, vztahující se na všechny osoby ve vozidle pro případy trvalých následků nebo smrti v důsledku havárie
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Připojištění skel

 • doplňkové pojištění všech skel (vyjma střešního okna) sloužících k výhledu z vozidla pro případy havárie, živelní události, odcizení a vandalismu
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti, výše pojistného plnění je do výše pojistného limitu

Pojištění právní ochrany

 • doplňkové pojištění určené především pro řidiče, kteří při výkonu svého zaměstnání řídí služební vozidla
 • pojištěná osoba má nárok na právní ochranu v rámci občanskoprávních nároků na náhradu škody, trestního práva, pojistného práva, závazkového a vlastnického práva
 • využít lze při jednáních s Policií, trestných bodech atd.
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti

VÝHODY:

 • Pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější druhy pojištění
 • Ke zvážení Vám předložíme nabídky daného produktu (výše spoluúčasti, rozsahu pojištění)
 • Zajistíme veškeré druhy pojištění u příslušného pojistitele
 • Z daného pojištění za Vás vyřídíme veškeré pojistné události

Pouze stačí Vaše oznámení o škodní události nahlásit na naší ASSISTENČNÍ LINCE
+420 605 111 118, nebo vyplnit dotazník, který je k nalezení na našich webových stránkách.

Přílohy ke stažení:

Soubor pdf Záznam o dopravní nehodě (Dokument PDF, 106 kB)


© 2017 Car Motors MB

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Proč?